Kryptografian MOOC-kurssi avautuu ensi syksyllä

Tietoturva-ala on valtavassa murroksessa, ja suuri kysyntä vaatii tulevaisuuden osaajia ja asiantuntijoita. Xipheran ja yhteistyökumppanien syksyllä käynnistyvässä Kryptografian perusteet -kurssissa sukelletaan kryptografian ja siinä käytetyn matematiikan maailmaan.
Johdatus kryptografiaan -kurssi sukeltaa kryptografian maailmaan.

Maailman digitalisoituessa sekä viestinnän salauksen ja suojauksen tärkeyden korostuessa myös valtava kryptografian alan osaajatarve korostuu. Kryptografian osaajia tullaan tarvitsemaan yhä enemmän sekä tutkimuksessa, teollisuudessa että julkisella sektorilla.

“Tietoturvallisuusteollisuus ja koko elinkeinoelämä tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän kovia kryptografian ammattilaisia. Kryptografia on kyberturvallisuuden keskeinen ydinosaamisalue, ja sen osaajat ovat kriittisen tärkeä resurssi,” sanoo Mika Susi, FISC:n (Finnish Information Security Cluster) toiminnanjohtaja.

Toimialan murros näkyy myös toisin päin kasvavana kiinnostuksena muun muassa opiskelijoiden keskuudessa. Kryptografiaan erikoistunut Aalto-yliopiston apulaisprofessori Chris Brzuska on huomannut tämän omilla kursseillaan: “Kryptografian lisääntyvä merkitys yhteiskunnassa näkyy kasvavana kiinnostuksena kryptografian kurssiamme kohtaan – kurssin viimeisimmän toteutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 30 prosenttia edeltävästä vuodesta.”

Kryptografian perusteet -kurssi on avoin kaikille

Tuleva Kryptografian perusteet -kurssi vastaa osaltaan tähän kasvavaan tarpeeseen.

MOOC-muodossa toteutettava Kryptografian perusteet -kurssi on kaikille avoin ja se johdattaa kryptografian sekä siinä käytetyn matematiikan maailmaan. Kurssin esimerkeissä tuodaan esiin, millaisia kryptografisia menetelmiä käytämme päivittäin digitaalisten palveluiden turvaamisessa.

“Kurssi alkaa kryptografian peruskäsitteiden ja tavoitteiden esittelyllä. Kryptografian osaamista rakennetaan matematiikan ja koodiesimerkkien avulla. Kurssin lopulla opiskelijalla on kyky ymmärtää arkipäivän kryptografiaa sekä soveltaa kryptografian edistyneimpiäkin menetelmiä”, kuvailee Xipheran projektipäällikkö Petri Jehkonen.

Kurssin ydinkohderyhmää ovat matematiikasta kiinnostuneet lukiolaiset, yliopistojen eri tiedekuntien opiskelijat sekä jo työelämässä olevat asiantuntijat. Lukion pitkä matematiikka ja Kryptografian perusteet -kurssi antavat hyvät lähtökohdat nuorille suuntautua teknistieteellisiin sekä matemaattisiin korkeakouluopintoihin. Muille kurssi toimii erinomaisena tiedon salauksen ja suojauksen yleissivistävänä tietopakettina.

Kurssi toteutetaan kryptografian teollisten ja akateemisten alojen huippuosaajien johdolla. Sisällön soveltuvuus lukiolaisille ja yliopisto-opiskelijoille suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä opetusalan asiantuntijoiden kanssa.

Kurssi pähkinänkuoressa

 • Vapaavalintainen MOOC-kurssi
 • Johdanto kryptografiaan sekä kryptografiassa käytettyyn matematiikkaan
 • Suunnattu lukion laajan matematiikan opiskelijoille sekä yliopisto-opiskelijoille
 • Sisältö soveltuu myös työelämän asiantuntijoille
 • 2 opintopistettä (ECTS)
 • Kahdeksan opetuskertaa
 • Opetusmateriaalit sekä opintoja tukevat harjoitukset
 • Opettajille koulutus ja tukipaketti

Xiphera tuottaa kurssin seuraavien yhteistyötahojen kanssa

 • Yliopisto- ja lukio-opettajat
 • Finnish Information Security Cluster
 • Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi kurssimme sähköpostituslistalle, ja pidämme sinut jatkossakin ajantasalla ajankohtaisista uutisista!

Read more
Xiphera enforces its presence in the Central Europe with Tomi Jalonen as a new Sales Representative. His extensive experience in the semiconductor industry brings valuable advantage for Xiphera.
The joint white paper from Xiphera and QuickLogic addresses the imminent quantum threat and how to fight it best by implementing Post-Quantum Cryptography (PQC) on eFPGA.
This partnership provides architects with a path towards securing their assets against the quantum threat, enabling them to stay one step ahead in the evolving landscape of cyber threats.