Tervetuloa matkalle kryptografian maailmaan!

Odotettu Johdatus kryptografiaan -onlinekurssi avautui vuoden 2022 joulukuussa.
Xiphera on ollut aktiivisesti tuottamassa Johdatus kryptografiaan -MOOC-kurssia.

Johdatus kryptografiaan -MOOC-kurssi on kaikille avoin ja ilmainen onlinekurssi, joka vie kurssilaisen pintaa syvemmälle kryptografian maailmaan. Kurssilla opimme, miten kryptografiaa käytetään nyky-yhteiskunnassa – kuinka kryptografisten järjestelmien turvallisuutta voidaan tarkastella, minkälainen rooli kryptografialla on internetin tietoturvassa, ja miten salakirjoitusta murretaan kryptoanalyysin keinoin.

Kurssi koostuu kymmenestä monipuolisesta luennosta, jotka sisältävät materiaalia niin tekstin, videoiden, tehtävien kuin koodiesimerkkien muodoissa. Luennot käsittelevät muun muassa kryptografian peruskäsitteitä, historiallisia ja moderneja salausmenetelmiä, julkisen avaimen infrastruktuuria, sekä kryptografian tutkimusta ja tulevaisuutta.

Johdatus kryptografiaan on niin kutsuttu MOOC-kurssi (Massive Open Online Course), eli kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin kokonaan Aalto-yliopiston A+-alustalla ilman erillisiä ohjelmistoasennusvaatimuksia. Kurssille rekisteröinti tapahtuu FITech-sivuston kautta. Kurssin suorituksesta saa 2 opintopisteen arvoisen suoritusmerkinnän.

Kurssi on ollut tämän uutisen julkaisun aikaan auki hieman yli kaksi kuukautta, ja kurssia suorittaa tai on suorittanut jo yhteensä 130 henkilöä. ”On ollut ilo katsoa kurssilaisten innostusta ja kurssitehtävien edistymistä”, iloitsee kurssin projektipäällikkö Petri Jehkonen. ”Kurssin sisältö on laadittu siten, että kaikki tarvittava tieto matematiikasta ja ohjelmoinnista on opittavissa kurssin aikana kurssimateriaaleista. Tämä luultavasti omalta osaltaan on myös motivoinut niitä kurssilaisia, joilla ei ole ohjelmointikokemusta tai jotka eivät ole paljon käyttäneet oppimiaan matemaattisia työkaluja peruskoulun tai lukion jälkeen.”

Tähän mennessä saatu palaute kurssista on ollut suurelta osin positiivista. ”On ollut upeaa saada kurssilaisilta innostunutta palautetta. Palaute osoittaa kurssin olevan onnistunut kokonaisuus, jossa tuodaan esiin kryptografiaa sen eri näkökulmista (matematiikan, ohjelmoinnin ja käytännön sovellusten kannalta) riittävän käytännönläheisesti”, Jehkonen arvioi.

Xiphera Oy, laitepohjaiseen tiedon salaukseen ja suojaukseen erikoistunut suomalainen yritys, on toteuttanut kurssin sisällön ja tuonut kryptografian osaamisensa Johdatus kryptografiaan -kurssille. Kurssin toteuttamisen on mahdollistanut yhteistyö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun professori Chris Brzuskan sekä hänen ryhmänsä jäsenten kanssa. Lukio-opettajat ja opiskelijat muun muassa Päivölän opistolta ja Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta ovat myös tukeneet kurssin kehitystyötä. Kurssin ohjausryhmän ansiokkaana puheenjohtajana sekä alaa yhdistävänä tekijänä on toiminut Kyberala ry (FISC) ja tämän aktiivinen toiminnanjohtaja. Tärkeänä kurssin toteutuksen tukijana on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, jonka myöntämä rahoitus on mahdollistanut tämän yleishyödyllisen kurssin toteutuksen. Xiphera kiittää kaikkia näitä tahoja sekä kurssin testauspilotointeihin osallistuneita henkilöitä!

Toivotamme mukavia ja mielenkiintoisia hetkiä Johdatus kryptografiaan -kurssin parissa! Lisätietoa kurssista löydät FITech-kurssisivulta.

Read more
Partnering with Kaviaz Technology, Xiphera is introducing its cryptographic security IP cores to Taiwan: a powerhouse in the rapidly growing Asian semiconductor market.
Tommi’s journey with Xiphera started in 2022. He has played a pivotal role in business development, sales, and in reaching Xiphera’s short and long-term goals.